Kilder.

 

Utrykte:

Til genealogiske oplysninger har været benyttet kirkebøger, skifteprotokoller m.m. på Viborg landsarkiv, samt diverse papirer i min varetægt, hvoraf en del er bilagt opgaven. Dertil kommer mundtligt og skriftligt materiale af mere anekdotisk karakter fra Anders Hansens børn og børnebørn.

 

Trykte:

( Opgaven bygger især på de understregne værker.)

Den Dansk-Tydske Krig 1864.  Udg af generalstaben. Kbh.1890. (Bd. I-III.)

Dybbøl 1864. Udg af generalstaben. Kbh.1942

Politikens Danmarkshistorie. Bd 11. Kbh.1964.

N. P. Jensen: Kampen om Sønderjylland.1864. Bd.4.  Kbh 1914.

N. P. Jensen: Livserindringer. Bd 1.  Kbh.1915.

Veteranhistorier fra 1864.  Samlet og udgivet af J.Jacobsen. Silkeborg 1914.

Aage Mogensen: Soldaten og den tabte krig. Kbh. 1963

Karl Larsen: Et Folk i Krig. Kbh 1914.

Lars Lindeberg: De så det ske. Kbh 1964.

Algreen-Ussing: Love og anordninger. Kbh.1865.

Minder fra 1864. Udg af I. Ravn-Jonsen. Kbh.1913.

Fynske årbøger. Bd VIII.

Harald Jørgensen: 1864's betydning for det danske samfund.  s.249-60.

Ellen Pedersen: T. M.Trautner og hans erindringer. s.261-336.

(Det anmærkes, at N. P. Jensen er identisk med Anders Hansens kompagnichef i 1864.)